Den Blå Hund

Cafe Den Blå Hund er en af de første cafeer på Frederiksberg i København, fra slutningen af 1980´erne – Vi har fået lov at være med til at renovere stedet
og (gen)skabe en hyggelige cafestemning til det populære sted.

www.denblaahund.dk